روتختی

روتختی جان تا این لحظه 4 ماه و 2 روز سن داردهیج تصویری یافت نشد